کلاه فکری

کلاه فکری

شش کلاه فکری : نگاه کردن به تصمیمات از همه جوانب کلاه فکری تکنیکی بسیار قوی است که به شما کمک میکند از جوانب مختلف به تصمیمات مهم خود در زندگی نگاه کنید. این تکنیک به شما کمک میکند با هل دادن خودتان فراتر از روش های فکر کردن عادیتان، تصمیمات بهتری اتخاذ کنید. به همین ترتیب، به …

کلاه فکری ادامه »