لحظه صفر حقیقت

لحظه صفر حقیقت و اهمیت آن در علم بازاریابی نوین

تعریف لحظه صفر حقیقت: لحظه صفر حقیقت (ZMOT: Zero Moment Of Truth) چیست و چرا اینقدر مهم است؟ به طور خلاصه، لحظه صفر حقیقت لحظه ای است که فردی با استفاده از یک دستگاه (مانند موبایل، تبلت و …) به جستجوی اطلاعات درباره چیزی که برای او مهم است می پردازد. در راستای این تعریف، …

لحظه صفر حقیقت و اهمیت آن در علم بازاریابی نوین ادامه »